آدرس های اینترنتی ایران

اطلاعات تماس مراکز

wdt_ID نام مرکز راهکار تماس
1 سایت ابلاغ عدل ایران قوه قضاییه نامه ای به معاونت فناوری اطلاعات، خطاب به آقای آسیابانی با مضمون IPو Subnet مشکل دار به شماره فکس 63972270 ارسال نمایید و همچنین می توانید از طریق شماره 63972142 پیگیری نمایید.
نام مرکز راهکار تماس
 

اطلاعات آماری آدرس های ایران

wdt_ID Code Local Internet Registry Number of addresses
1 ir.mci Mobile Communication Company of Iran PLC 1,623,040
2 ir.dcc Information Technology Company (ITC) 1,451,008
3 ir.iran-cell Iran Cell Service and Communication Company 1,313,792
4 ir.rasana Aria Shatel Company Ltd 1,213,440
5 ir.t-10 Iran Telecommunication Company PJS 1,204,480
6 ir.at Asiatech Data Transfer Inc PLC 562,688
7 ir.pars Pars Online PJS 433,152
8 ir.tamintelecom "Rightel Communication Service Company PJS" 433,152
9 ir.mobinnet Mobin Net Communication Company (Private Joint Stock) 361,472
10 ir.mabna GOSTARESH-E-ERTEBATAT-E MABNA COMPANY (Private Joint Stock) 330,752
Code Local Internet Registry Number of addresses